Akat Hakkında

1967 yılında “OKTAY AKAT – AKAT MÜHENDİSLİK FİRMASI” adı ile proje ve taahhüt işlerine başlamış olan şirketimiz kurucusu Oktay AKAT, 1982 yılında, ithalat ve ihracat işleri ağırlıklı olmak üzere, ‘ELKOR MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.’ ni, 1983 yılında da ‘AKAT MÜHENDİSLİK ORGANİZASYON TİC. Ve SAN. A.Ş.’ ni kurmuştur. İlk kuruluş yıllarında enerji ve elektrifikasyon proje ve taahhütleri yapmış, 1975 yılından itibaren ağırlıklı olarak katodik koruma proje ve taahhüt işlerini de yapmaya başlamıştır. Ülkemizde 1970 ‘li yıllarda katodik koruma alanında fazla çalışma yapılmaması ve bu önemli konu üzerinde durulmaması, bu konu üzerinde araştırma ve çalışma yapmak için bizleri zorlamıştır. Bugün geldiğimiz konum, bu alanda yurt dışına bilgi ve malzeme satışına imkan vermektedir. Geçen zaman içinde ve gelişen beyin gücü sayesinde katodik korumanın önemi ülkemizde de anlaşılır hale gelmiştir.

Katodik koruma, doğru proje ve doğru malzeme ile uygulanabilir. Katodik koruma sisteminde kullanılan en önemli malzemenin anot olması yüzünden, 1980 yılında DOW markalı magnezyum anotların U.S.A. dan ithaline başlanılmış ve DOW- Chemical ‘in bu imalatı bırakmasına kadar (1990) devam etmiştir. Ülkemizde kullanılmakta olan 50 kg. lık demir/silis anotların yerine 0,150 kg. lık metal oksit kaplı titanyum anotlar ilk defa, 1989 yılında Ankara-Mürted – TAİ tesislerinde şirketimizce kullanılmıştır. Bunu Botaş doğal gaz ana hattı, Adana İncirlik hava alanı, DSİ İzmir acil içme suyu işleri takip etmiştir. Oronzio De Nora firması ile yapılan temsilcilik sözleşmesi, italyan firmasının De Nora elettrotti adını almasıyla da devam etmektedir. Bazı katodik koruma tesislerinde kullanılan magnezyum, çinko gibi galvanik anotlar da temsilcisi olduğumuz Industrial Cathodic Protection (ICP) firmasından ithal edilmektedir.

Şirketimizin asıl kuruluş amacı mühendislik, projelendirme ve montaj olduğu için kullanılan malzemelerin imalatı düşünülmemiş, yerli ve yabancı üreticilerden en doğru malzemeler temin edilmiştir. Ancak, Tr/Redresör üniteleri anlaşmalı firmalara kontrolümüz altında imal ettirilmektedir. Firmamız, mühendislik firması olarak kurulduğundan, anot üretimini işin ehli olan kuruluşlara bırakmıştır. Ancak, katodik koruma için gerekli teknolojik araştırma ve gelişmeleri takip ederek ülkemize faydalı olma çabamız devam etmektedir. Türkiyede ilk yerli üretim “ex-proof” 600A ve TSE belgeli katadik koruma Tr/Redresör ünitesi tarafımızdan yapılmış ve kullanılmaktadır. Bu güne kadar işveren idareler ile herhangi bir hukuki problem çıkmadığı gibi yarım veya eksik bir işimiz ve tasfiye edilmiş işimiz bulunmamaktadır.
Şirketimiz kurucusu OKTAY AKAT’ın üyesi olduğu kuruluşlar:

  • Türkiye Korozyon Derneği Kurucu Üyesi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Metalürji Bölümü)
  • T.M.M.M.B. Kurucu Üyesi
  • F.I.D.I.C. Üyesi
  • De Nora spa. (İtalya) Firmasının Yetkili Temsilcisi (Katodik Koruma ve Klorlama İşleri)
  • I.C.P. (İtalya) Firmasının Yetkili Temsilcisi (Katodik Koruma İşleri)
Ana Sayfa...